© COPYRIGHT 2018 WINDROSE A/S

Dette website er oprettet og redigeret af WINDROSE A/S og er beskyttet af dansk lov om copyright (ophavsret) og EU lovgivning. Ved at anvende dette website accepterer brugeren følgende betingelser:

  • Alle billeder, tegninger og grafisk materiale tilhører copyright haveren WINDROSE A/S eller 3. part og må ikke kopieres, downloades eller på anden måde reproduceres uden copyright haverens skriftlig tilladelse.
  • Teksterne på dette website er WINDROSE A/S' unikke ejendom og må ikke reproduceres helt eller delvist uden WINDROSE A/S udtrykkelige skriftlige tilladelse.
  • Copyright på websidedesign og funktion og tilhører WINDROSE A/S eller 3. part. Ved at anvende dette website accepteres det at værneting er Sø & Handelsretten i København.

Misbrug eller brud på ovenstående vil blive retsforfulgt.

Tilbage

© COPYRIGHT 2018 WINDROSE A/S

This website has been created and edited by WINDROSE A/S and is protected by Danish copyright laws and EU  laws. By using this website, the user accepts the following conditions:

  • All images, drawings and graphical material belongs to the copyright owner WINDROSE A/S or 3rd party and may not be copied, downloaded or otherwise reproduced without the written permission of the copyright owner.
  • The texts on this website are the unique property of WINDROSE A/S and may not be reproduced in whole or in part without WINDROSE A/S explicitly written permission.
  • Copyright on website design and functions belongs to WINDROSE A/S or 3rd party. By using this website, it is accepted that the legal venue is Sø & Handelsretten in Copenhagen.

Abuse or breach of the above will be prosecuted.

BACK

Der Text auf Deutsch kommt bald
ZURÛCK